Reklamacje

 1. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji  za pośrednictwem sprzedającego.

 2. Reklamacji podlegają tylko wady ukryte zakupionego towaru, nie  dotyczy śladów naturalnego zużycia. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. 
   

 3. Reklamacji nie podlegają:
  - widoczne w dniu zakupu drobne fałdy,
  - niejednolita struktura lica,
  - wygoda oraz komfort użytkowania,
  - naturalne zużycie, powstałe w trakcie użytkowania: uszkodzenia mechaniczne, mechaniczne przetarcia taśmy zamków i okuć metalowych oraz przetarcia skóry i innych użytych materiałów,
  -  uszkodzenia spowodowane praniem towaru,
  -zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu)
  - uszkodzenia powstałe wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania,
  - różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry,
  - samodzielnie wykonywane naprawy.
   

 4. Reklamacje należy kierować na adres: torebki.elegance@gmail.com
   

Reklamowany towar należy odesłać na adres:
Elegance Barbara Dębska,
ul. Kawaleryjska 17a lokal 31f,
15-324 Białystok

 

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem, usługą e-przesyłka lub paczkomatami. Koszt odesłania reklamowanego towary ponosi kupujący.

 

Paczkę należy dobrze zabezpieczyć, tak by towar nie uległ zniszczeniu podczas transportu (najlepiej w ten sam sposób jak zostało to zrobione przez nas). Do paczki należy dołączyć dokument z informacjami:

- numer zamówienia,

- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego,

- dowód zakupu,

- zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego oraz towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową.